fbpx

Tag: Xamarin.Android

23
Mar

Xamarin.Forms czy Xamarin Native: Którego użyć w projekcie aplikacji na wielu platformach (cross-platform)?

Jeśli chodzi o wieloplatformowe (cross-platformowe) narzędzia programistyczne nie ma wątpliwości, że Xamarin to dobry standard. Ale gdy już zdecydujemy się na tworzenie aplikacji w językach C# i Xamarin, musimy dokonać jeszcze jednego wyboru: czy powinniśmy używać Xamarin.Forms, czy programować aplikację bezpośrednio w Xamarin.iOS i Xamarin.Android? Uwaga: programiści często odnoszą się do Xamarin.Android i Xamarin.iOS jako Xamarin Native lub Xamarin Traditional. W tym poście będziemy używać terminu Xamarin Native. Na najbardziej podstawowym poziomie decyzja ta sprowadza się do oszacowania czasu i kosztów programowania. Ważne jest również zapewnienie w pełni natywnego doświadczenia w aplikacji. Xamarin.Forms to narzędzie programowania, dzięki któremu możemy tworzyć wspólny kod interfejsu użytkownika na wielu platformach. Jeżeli programujemy w Xamarin.iOS i Xamarin.Android, prace nad rozwojem interfejsu użytkownika są wykonywane na platformach rodzimych. Xamarin.Forms zapewnia największą wydajność programistyczną. Na stronie xamarin.com znajdziemy informację, że używając Xamarin.Forms można dzielić 100% projektowanego kodu i interfejsu użytkownika w systemach iOS, Android i Windows Mobile. Z drugiej strony, jeśli decydujemy się na Xamarin Native, górne limity wspólnego kodu będą wynosić około 75%.

Przyjrzyjmy się zatem czynnikom, które mogą wpłynąć na decyzję o wyborze jednego lub drugiego rozwiązania.

Read more