Opis projektu

Naszym zadaniem było zaprojektowanie i zaprogramanie edukacyjnych gier kierowanych dla dzieci w klasach I-III. Gry zostały stworzone zgodnie ze standardem WCAG 2.0, który wymagany był przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Gry zostały zamieszczone na portalu dla nauczycieli „Scholaris”.

Wykorzystane technologie

JavaScript
Responsive Web Design
HTML 5 & CSS3