fbpx

Obecne aplikacje mobilne są coraz bardziej zaawansowane pod względem funkcjonalności jak i prezentują większy poziom skomplikowania. Użytkownicy aplikacji nie mogą więc z tego powodu odczuwać jakichkolwiek niedogodności podczas użytkowania aplikacji. Ważnym celem dla programisty jest więc zapewnienie by aplikacja działała w sposób płynny, by jej uruchomienie następowało w bardzo krótkim czasie oraz działała w satysfakcjonujący użytkownika sposób nie zależnie od urządzenia na którym jest uruchamiana.

Rozmiar aplikacji w obliczu obecnych urządzeń o dużym rozmiarze pamięci nie wydaje się być tak istotny, ale jeśli aplikacja zajmuje dużą ilość miejsca może być świadomie ignorowana przez użytkowników.

Aplikacje mobilne oparte o Javascript (w technologiach takich jak React Native, Ionic czy NativeScript) wykorzystują silnik z którego korzystają również przeglądarki internetowe. Nie zawsze jednak cele na które powinny stawiać przeglądarki są takie same jak w przypadku aplikacji mobilnych.

By zapewnić developerom tworzenie wydajnych aplikacji, programiści Facebooka stworzyli całkiem nowy silnik Javascriptu – Hermes. Aby go użyć, musimy korzystać z frameworka React Native umożliwiającego tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych i nie tylko (również webowych, desktopowych czy na konsole).

Statystyki

Podczas prac nad Hermesem, przeprowadzono liczne testy, których wyniki przedstawiono w poniższych metrykach.

Czas reakcji (TTI) – czas od włączenia po którym aplikacja jest gotowa do użytku.

Rozmiar aplikacji – rozmiar pliku instalacyjnego APK

Mowa tu o tzw. uniwersalnym pakiecie czyli takim który jest przeznaczony na wszystkie dostępne architektury.

Użycie aplikacji

Pamięć, którą aplikacja wykorzystuje podczas działania.

Warto dodać, że statystyki były przeprowadzone na modelu Google Pixel oraz na domyślnej, startowej wersji aplikacji. Po wykorzystaniu silnika w już istniejącej aplikacji z pewnymi funkcjonalnościami, wyniki mają jeszcze większą amplitudę oraz są jeszcze bardziej imponujące.

Sposób działania

Zazwyczaj, silnik Javascriptu generuje tzw. bytecode dopiero po załadowaniu kodu. Tutaj strategia jest zupełnie inna. Hermes przenosi tą część uruchamiania aplikacji do czynności wykonywanych przed instalacją i przed uruchomieniem, co powoduje znacznie krótszy czas uruchamiania aplikacji.

żródło: engineering.fb.com

Inną nowością w silniku jest to, że w przeciwieństwie do większości obecnych silników, Hermes nie używa JIT (just-in-time Compiler). Jest to kompilator, który przyśpiesza pracę aplikacji, ale tutaj jego brak programiści tłumaczą znacznym przyśpieszeniem czasu potrzebnego na uruchomienie aplikacji (TTI) i poprawą innych metryk, na których im zależało bardziej i które są najistotniejsze z punktu użytkowania aplikacji mobilnych.

Sposób uruchomienia silnika

Aby wykorzystać silnik Hermes w naszej aplikacji musimy posiadać projekt w React Native w wersji 0.60 lub wyższej.

Następnie w pliku android/app/build.gradle zmieniamy wartość enableHermes na true:

project.ext.react = [
entryFile: "index.js",
enableHermes: true
]

Jeśli w aplikacji używamy ProGuard’a konieczne będzie dodanie poniższej linii w pliku jego reguł (proguard-rules.pro):

-keep class com.facebook.hermes.unicode.** { *; }

Jeśli już kiedyś uruchamialiśmy aplikację, musimy użyć komendy:

cd android && ./gradlew clean

I dopiero później, aby uruchomić aplikację wpisujemy:

react-native run-android

Warto dodać, że prawdziwy progres w działaniu aplikacji zauważymy dopiero po jej zbuildowaniu do wersji release. Czynność ta spowoduje skompilowanie kodu Javascriptu do bytecode i pozwoli na realne przyśpieszenie startu aplikacji.

Źródła:

https://facebook.github.io/react-native/docs/hermes/

https://hermesengine.dev/

https://github.com/facebook/hermes

React Native EU 2019: Tzvetan Mikov – Improving React Native Performance


Sprawdź ofertę

Comments are closed.