fbpx

Tag: Diagnostyka

10
Lis

Narzędzia diagnostyczne i analityczne App Center


Moduł diagnostyczny


Podczas konserwacji aplikacji ważnym zadaniem jest odpowiednie reagowanie na pojawiające się błędy i crashe aplikacji. Czasami ponowne wykonanie błędu jest bardzo trudne do odtworzenia i dlatego potrzebujemy o nim niezbędnych informacji. Z pomocą przychodzi tu moduł Diagnostics systemu App Center. Pozwala na wyświetlanie błędów występujących podczas pracy aplikacji i ich diagnozowanie. Aby użyć funkcji potrzebujemy projektu React Native z zainstalowaną biblioteką App Center, instrukcja dostępna tutaj. W takim projekcie w katalogu głównym wykonujemy polecenie: 

npm install appcenter-crashes --save-exact 

Po zainstalowaniu modułu, w przypadku crashu aplikacji mamy dostęp do informacji o błędzie z użyciem konsoli App Center.


Symulacja błędu aplikacji

Zasymulujmy teraz crash aplikacji. W pliku App.js naszej aplikacji zaimportujmy bibliotekę:

import Crashes from 'appcenter-crashes'; 

Następnie w metodzie render() lub componentDidMount() dodajmy wywołanie metody:

Crashes.generateTestCrash();

W zakładce Diagnostics aplikacji App Center pojawią się szczegóły o błędzie. Oczywiście sam moduł jest znacznie bardziej rozbudowany, np. umożliwia przeglądanie informacji o błędach wewnątrz aplikacji lub unieszkodliwianie ich skutków.


Moduł analityczny
 

Inną ciekawym modułem jest moduł odpowiadający za statystyki związane z naszą aplikacją. Aby do niego przejść wybieramy zakładkę Analytics projektu App Center.

Strona modułu analitycznego projektu aplikacji w App Center.Informacje które są tutaj dostępne obejmują liczbę aktywnych użytkowników, szczegóły ich urządzeń, czy ich języków i krajów. Dodatkową opcją są również wydarzenia wewnątrz aplikacji. Aby z niej skorzystać musimy w projekcie naszej aplikacji React Native zainstalować bibliotekę używając poniższego polecenia:

npm install appcenter-analytics --save-exact

Następnie aby przetestować działanie w aplikacji w pliku App.js naszego projektu zaimportujmy bibliotekę: 

import Analytics from 'appcenter-analytics'; 

I następnie w dowolnym miejscu (np. po włączeniu aplikacji) wywołanie metody która wywoła konkretne wydarzenie.

Analytics.trackEvent("Render App.js");

W zakładce Events pojawią się stosowne statystyki.

Statystyki wydarzenia wywołanego wewnątrz aplikacji.


Funkcja znajduje zastosowanie, gdy chcemy sprawdzić, które moduły naszej aplikacji są najczęściej używane przez użytkowników, więc co za tym idzie na rozwoju czego powinniśmy się skupić.

Podsumowując, moduły diagnostyczne i analityczne często są pomijane przy tworzeniu aplikacji mobilnych, jednak ich wykorzystanie znacząco usprawnia pracę deweloperom i informuje właściciela aplikacji (zwłaszcza tych komercyjnych) o ich rentowności i działaniach użytkowników.