fbpx

Tag: Push Notyfikacje

11
Lis

Push notyfikacje App Center

Push notyfikacje są funkcją aplikacji mobilnych która w obecnych czasach znajduje się w większości aplikacji mobilnych. Mogą być wykorzystywane zarówno do informowania użytkownika o ważnych dla niego czynnościach czy wydarzeniach, ale stanowią również istotną pomoc przy promowaniu i reklamowaniu naszych usług czy produktów. App Center jako kompleksowy system wspomagający tworzenie aplikacji mobilnych posiada moduł umożliwiający wysyłanie push notyfikacji. Aby z niego skorzystać potrzebujemy projektu React Native z dodaną i skonfigurowaną biblioteką App Center (link).

Gdy mamy już taki projekt zajmijmy się instalacją modułu, wykonując poniższe polecenie w katalogu głównym projektu:

npm install appcenter-push –save 

Następnie na końcu pliku android/app/build.gradle dodajemy:

apply plugin: 'com.google.gms.google-services' 

Oraz w pliku android/build.gradle:

buildscript { 
 repositories { 
   // Add google line if missing before jcenter 
   google() 
   jcenter() 
 } 
 
 dependencies { 
  // Add this line 
  classpath 'com.google.gms:google-services:4.0.1' 
 } 
} 
 
allprojects { 
 repositories { 
  // Add google line if missing before jcenter 
  google() 
  jcenter() 
 } 
} 


Konfiguracja Firebase

Kolejnym krokiem, będzie stworzenie projektu w usłudze Firebase. Jest to system Google, umożliwiający komunikację z aplikacją oraz dostarczającą wiele ciekawych modułów do naszych aplikacji. Wchodzimy na poniższą stronę https://console.firebase.google.com i tworzymy nowy projekt.

Tworzenie nowego projektu Firebase.Następnie tworzymy nową aplikację Android i pobieramy plik google-services.json, który umieszczamy w katalogu android/app

Pobieranie pliku google-services.json.Teraz pobierzemy klucz API usługi Firebase. W tym celu wchodzimy do konsoli Firebase > Ustawienia projektu > Komunikacja w Chmurze. Klucz serwera (API) jest dostępny w sekcji Dane logowania dla projektu.

Sekcja Dane logowania.Skopiowany klucz wklejamy w odpowiednim polu w zakładce Push Notifications w projekcie App Center.

Dodawanie klucza serwera.Dostępna jest teraz opcja wysyłania notyfikacji.

Okno dialogowe wysyłania push notyfikacji.Po wypełnieniu wymaganych pól możemy wysłać notyfikację na urządzenia.


Grupy odbiorców aplikacji 

App Center umożliwia również tworzenie tzw. Audiences czyli grup do których ma zostać skierowana aplikacja na podstawie odpowiednich reguł, jak kraj, wersja aplikacji, model urządzenia, itp.

Dodawanie nowej grupy odbiorców aplikacji.Podsumowując, App Center dostarcza całkiem dobry moduł umożliwiający wysyłanie push notyfikacji. Nie posiada jednak funkcji wysyłania tzw. Rich notifications, czyli powiadomień zawierających zdjęcia lub filmy – w takim przypadku warto użyć tutaj biblioteki OneSignal. Jednak w mało wymagających przypadkach Push Notifications z użyciem App Center jest wystarczające.